stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.1.jpeg

WATERKAMERS

Beschrijving: ontwerp voor de verkaveling en ontwikkeling van het terrein
Locatie: Waterkamers, Westland
Opdrachtgevers: Baas & Groen, Weba, Van Omme & de Groot, Grondvest
Project team: Vasco da Silva, Vincent van Unen
Omvang: 143 woningen
Status: niet gerealiseerd
Artist impressions: VSAP

stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.2.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.3.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.4.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.5.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.6.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.7.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.8.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.9.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.10.jpeg stedenbouwkundig_ontwerp_Waterkamers_Westland-VSAP-architects-NIEUW_afb.11.jpg