Welkom op de website van VSAP:
Vasco da Silva Architectural Planning.
Architectural Planning is het creatieve proces waarbij aan de hand van doelstellingen, ambities en het PVE, de ruimtelijke kaders en architectonische verschijningsvorm van een bouwwerk gedefinieerd worden. Als architecten willen wij gebouwen ontwerpen die de uniciteit van mensen weerspiegelen. We willen ruimtes ontwerpen die gebruikers het gevoel van "geworteld zijn” geven en die inspelen op de manier waarop we vandaag de dag leven. We gebruiken het gereedschap van artisticiteit, concept, ambacht en expressie en doen dat met gevoel en terughoudendheid. De kwaliteit van ons werk weerspiegelt de collectieve inzet van een divers en betrokken team. De intensieve samenwerking binnen ons bureau en met externe adviseurs verrijkt het ontwerp en waarborgt de kwaliteit. Als architecten zijn wij de stuwende kracht in het ontwerpproces waarin we waarde toevoegen door onze kennis en visie op architectuur en de gebouwde omgeving.